Областният щаб за борба с коронавируса проведе заседание в сградата на Областна управа в Бургас във връзка с въведеното извънредно положение в страната. Под ръководството на областния управител Вълчо Чолаков бяха обсъдини възможните варианти, по които да се действа за предотвратяване на евентуалното разпространение на заразата. В заседанието участваха кметове на общини, представителите на държавни институции и други.

„Пощата се изпълва с възрастни хора, които чакат да си вземат пенсиите. Решили сме по два начина да се минимизира събирането им – единият е мобилни екипи да раздават пенсиите по места, другият – да дадем възможността те да упълномощят техни близки и роднини с едно писмено пълномощно с личнате карти на пенсионера и на упълномощеното лице. Да можем по този начин да намалим контакта с най-уязвимото население от 60 години нагоре.

Проверил съм почти всяка една от държавните администрации дали спазват мерките, спуснати от Националния щаб, вклюително тези на вицепремиера Томислав Дончев, като за мен е много важен моментът да не се събират много хора на едно място в закрито пространство. Почти всяка администрация има изнесен фронт офис, където работят малко на брой хора, създава се такава организация, че вътре да няма струпване на хора.

Обсъдили сме варианти по отношение на лицата, поставени под карантина в случай, че някой наушава забраната. Това е алгоритъм, който ще уточняваме допълнително с ОДМВР и прокуратурата, тъй като и към настоящия момент съществува законов механизъм да предотвратяваме подобни нарушения. Обсъсидхме варианта и за преместване на лице под карантина от едно населено място в друго. Лицето е длъжно да уведоми джипито си. Проблемът е, ако се премести своеволно.

По отношение на услугите, предоставяни от администрациите апелираме към служителите – гражданите максимално да се възползват от електронните услуги.

Ангажирам се от понеделник да проверя лично държавните администрации как спазват изискванията.“, каза областният управител Вълчо Чолаков.

Бил е обсъден и начина, по който хората могат да актуализират рецептурните книжки и да не се налага да се трупат в Здравната каса. „Когато се налага нови лекарства да бъдат включени в рецептурната книжка на даден пациент, те ще бъдат изпратени по електронен път до касата и ще бъдат вкарани в досието и книжката на пациента и изпратени до аптеката, така че пациентът няма да идва до Здравната каса. В офисите по съответните населени места имат правомощията да заверяват и продават книжки, да приемат жалби, без да се налага пациентите да идват до Бургас. Така ще намалим разхождането на възрастни хора.“, обяниха от касата.

Директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Радослав Сотиров обяви, че полиция и прокуратурата работят по няколко сигнала за спекула, както и направи важно съобщение за шофьорите, които трябва да регистрират газовите уредби.

„Получени са сигнали за установена липса на медикаменти и материали в аптекарската мрежа. Съвместно с прокуратурата сме предприели действия дали има умишлено укриване и съответно повишаване на цените. Преди 4 седмици възникна въпросът по отношение на регистрацията на газовите уредби. Срокът се удължава до месец май. Ако такива бъдат установени на пътя, водачите ще бъдат упътвани да го направят в установения срок няма да бъдат санкционирани“, каза той.