Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва серия от проверки в кухненските блокове на детските ясли, градини и кухни, както и в обектите за хранене в училищата. Инспекциите започват на 24 септември и ще обхванат цялата страна. Целта е да се гарантира качеството и безопасността на храните, които консумират децата.

Държавните служители ще проверяват доставените и приготвените храни, плодове, зеленчуци и напитки, с цел уточняване на придружаващи документи, правилно етикетиране, качество и годност, правилно съхранение, както и спазване на сроковете на съхранение. При установяване на несъответствие ще има строги санкции.

При необходимост и по преценка на проверяващите ще бъдат вземани проби за лабораторно изпитване, които да бъдат изпращани в лаборатории, съгласно съществуващото разпределение. Масовите проверки ще продължат до 11 октомври 2019 г. включително. След това обектите ще бъдат проверявани на принципа на официалния контрол, който БАБХ регулярно извършва.