XXVII Национална конференция по неврохирургия, която се провежда от 11-ти до 13-ти октомври в София, излъчи нов председател на Българското дружество по неврохирургия. Това е проф. Николай Габровски от УМБАЛСМ – „Н. И. Пирогов”. Преди отчетно-изборната конференция се състояха научни сесии на теми: краниобазална хирургия и миниинвазивни техники при гръбначно-мозъчна патология. Последната тема засегна както сегашните практики, така и развитието на метода. В конеференцията участваха и младите надежди на неврохирургията от Бургас - д-р Светослав Тодоров, д-р Стефан Шишков, д-р Северин Чавдаров и д-р Константин Давчев от УМБАЛ Бургас.

„За нас беше изключително полезно да надградим знанията си за краниобазалната хирургия, с която имаме опит в УМБАЛ Бургас. Голяма част от пациентите ни са с патологични изменения на гръбначния стълб, които най-често са от дегенеративен, травматичен или онкологичен характер. При тези операции също използваме съвременни неврохирургични техники”, заявиха неврохирурзите.

Началник на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ Бургас е светилото д-р Николай Недев, който е спасил живота на хиляди хора.

Другите колеги от Бургас са др Стефан Шишков , др Северин Чавдаров, др Константин Давчев . Научните сесии бяха - краниобазална хирургия ;миниинвазивни техники при гръбначно-мозъчна патология - настояще и бъдеще. Проведе се и отчетно -изборно събрание на Българското дружество по Неврохирургия като се избра и нов председател- проф. Николай Габровски от УМАЛСМ - Пирогов.