За мазутени топчета на плаж край Черноморец съобщиха туристи пред БургасИНФО, като изпратиха и снимки. Те са били забелязани на широко пространство на плаж Акра преди няколко дни.

От РИОСВ-Бургас съобщиха, че проверяват сигнали за замърсяване на плажовете в Созопол, Черноморец и къмпингите в района.

В момента на проверката морето е бурно, морската вода в района на централен плаж и плаж „Харманите“ е видимо чиста, без опалесценция. По бреговата ивица не са наблюдавани катранени топчета. Спасителите на плаж „Харманите“ и летовници съобщават, че вчера сутринта вълнението е донесло мазутни петна по крайбрежието, които до вечерта са навлезли навътре в морето.

Водите са с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или опалесценция, не са установени замърсители от сушата. По заявка на Басейнова дирекция, от лабораторията са взети две проби от морската вода в района на двата плажа, които ще бъдат анализирани по показатели: нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен.

РИОСВ и БД предписаха на концесионерите на морските плажове да предприемат незабавни действия за почистване на плажната ивица до пълно отстраняване на замърсяването.

След като бе уведомена Дирекция „Морска администрация“, от там информираха, че отново става дума за т.нар. катранени топчета, който се получават като краен резултат от обветрянето на нефт или нефтопродукти след дълъг престой във водата. Катранените топчета престояват продължително (повече от 6 месеца) на дъното на морето и се изхвърлят на брега след силен вятър и вълнение. „За съжаление обикновено подобни замърсявания се правят извън териториално море, където е невъзможно да се проведе разследване. На този етап единственият възможен начин на почистване е механично събиране от плажа“, гласи становището на Дирекция „Морска администрация“.

Сигналите за подобни замърсявания се препращат от РИОСВ до Дирекция „Морска администрация“ като компетентен орган по контрола в морските пространства, вътрешните водни пътища и опазване на околната среда в тях. Дирекцията отговаря и за предотвратяване, намаляване и ограничаване на замърсяване от корабоплаването.