Нова емисионна кола, специално оборудвана в лаборатория вече влиза във „въоръжение” на екоинспекцията в Бургас и ще бъде пусната в действие в рафинерията„ Лукойл Нефтохим Бургас”. Автомобилът е предоставен от Изпълнителна агенция „Околна среда”, преди това е бил на разположение на инспекцията в Русе, но е пренасочен по морето. Той е оборудван със специална апаратура и ще измерва показателите на всеки един от комините в нефтокомбината. Това е само част от мерките, които Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас предприема за гарантиране на екологичните стандарти.

От септември до март т.г. РИОСВ Бургас е наложила глоби в размер на общо 449 240 лв. са наложени на „Лукойл Нефтохим - Бургас” за замърсяване на въздуха и превишаване на екологичните норми, съобщи инж. Тонка Атанасова, директор на екоинспекцията. Санкциите са на базата на доклади от собствените измервания на рафинерията, като в това число е включена и рекордната глоба от 250 000 лева за комбината за замърсяването на въздуха в Бургас в края на март т.г. Тогава в града измерено съдържание на сероводород 36 пъти над нормата, чиито източник бе именно „Лукойл”.

В сумата не са включени санкциите от първото тримесечие от собствените измервания, които регулярно извършва „Лукойл”, които възлизат на около 370 000 лв., поясни инж. Атанасова.

„Лукойл” ще разположи нови два измервателни уреди на границата на рафинерията, които да засичат показателите на бензен и сероводород. Така със сензорите, жителите на квартал „Долно Езерово”, които са най-потърпевшите, ще могат да виждат в реално време показателите на атмосферния въздух.

Проведена е работна среща с представители на рафинерията, на която е преразгледан планът за мониторинг, каза инж. Атанасова.