Община Поморие подписа договорите за възлагане на обществена поръчка за извършване на обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност, за блоковете с номера 12, 18, 21, 22, 23 и 24 в кв. „Свобода”, и бл. 7 на ул. „Солна” в гр. Поморие.

Още в началото на месец февруари, инженер-конструкторите и енергийните консултанти, които ще извършат обследването, ще посетят всеки от изброените блокове и ще предпишат необходимите мерки, за да стане сградата здрава и топла, включително входа, стълбищата и общите части на мазетата и таванските помещения. На база предписанията на конструкторите ще бъдат изготвени проектите за същинските ремонтни дейности.

Посещенията ще се извършат по предварително обявен график, в присъствието на експерти от Община Поморие. Резултатът от обследването ще установи конструктивните проблеми на сградите и изготвяне на индивидуални технически паспорти, като част от задължителните изисквания в програмата за безплатно саниране.

Блок 16 в кв. „Свобода“, също участва в Националната програма за безплатно саниране, но за него все още не е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител за извършване на обследване.

От 2016 г. се промени обхватът на програмата и в нея вече могат да участват и блокове с по-малко от 36 апартамента, както и многофамилни тухлени сгради, при условие да са проектирани преди 26 април 1999 г.

В тази връзка, от днес започва разяснителна кампания, която ще продължи до 03.02.2016 г.