СУ „Епископ Константин Преславски“ е образователна институция, отличаваща се с новаторски дух и нестихващ стремеж към усъвършенстване и развитие. Един от основните приоритети на училището е да откликне на нуждите, интересите и потребностите на днешното поколение ученици, разкривайки пред тях разнообразни възможности за последваща реализация. Бъдещите възпитаници на „Преславски“ ще придобият задълбочени познания в областта на чуждите езици, дигиталните науки, модата и туризма.

През новата учебна 2024/2025 година училището обявява прием в четири професионални паралелки – „Екскурзоводско обслужване“, „Рекламна графика“, „Компютърна анимация“ и „Моден дизайн“. След завършване на средното си образование учениците, обучавали се в тях, придобиват III степен на професионална квалификация.

Специалността „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ е с код 1000.

В професионалната паралелка ще бъдат приети 26 ученици. В VІІІ клас ще изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 учебни часа, както и втори чужд език (руски/немски). На учениците в тази регулирана, с решение на Министерския съвет от 2019 г., професия се предоставя възможност в ХI-XII клас да изучават и трети чужд език, което е с особено голямо значение при реализацията им като водачи на туристически групи по нашето Черноморие.

Учениците, които се обучават в специалност „Екскурзоводско обслужване“ ще стажуват от X до XII клас, по време на своята производствена практика, в туристически фирми, културни институции, в хотели и в заведения за хранене и развлечение. Учебната им практика във втори гимназиален етап включва – в XI клас една учебна екскурзия в страната и в XII клас две учебни екскурзии (в страната и в чужбина).

Балообразуването за специалността „Екскурзоводско обслужване“ включва удвоените оценки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, както и годишните оценки по география и икономика и по информационни технологии.

Специалността „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“ е с код 1011.

Обявеният прием е за една професионална паралелка, в която ще бъдат приети 26 ученици. След петгодишния курс на обучение освен диплома за средно образование те ще имат възможност да получат и свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия „Дизайнер“. В VІІІ клас учениците ще изучават интензивно английски език (по 18 часа седмично) и втори чужд език от IX клас (немски/италиански).

Главната цел на обучението в STEM професията „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ се свежда до придобиване на знания за художествената форма на съвременните комуникации, съчетаваща графичния дизайн, плаката и дигиталните технологии. Професията дава обширни перспективи за реализация пред младия човек – в рекламни студия, кино компании, телевизии, други медии.

Специалността „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ“ е с код 3355.

В професионалната паралелка ще бъдат приети 26 ученици. След успешно завършен XII клас гимназистите ще получат ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Компютърен аниматор“. В VІІІ клас ще изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 часа, а от IX клас втори чужд език (испански/китайски).

Компютърните аниматори създават или участват в създаването на анимационни филми с рекламна, развлекателна или познавателна цел с помощта на компютърна техника. Специалистите в тази област проектират и разработват двуизмерни и триизмерни компютърни изображения на обекти; добавят движения към тях; създават виртуална околна среда; прилагат визуални и аудиоефекти, говор, звук и музика. За целите на обучението по специалността в „Преславски“ са оборудвани зали с лаптопи с тъчскрийн.

Специалността „МОДЕН ДИЗАЙН“ е с код 4321.

Обявеният прием е за една професионална паралелка, в която ще бъдат приети 26 ученици. След петгодишния курс на обучение освен диплома за средно образование те ще имат възможност да получат и свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия „Дизайнер“. В VІІІ клас учениците ще изучават интензивно италиански език (по 18 часа седмично), а другият изучаван чужд език е английски, също от VIII клас.

Моден дизайнер е актуална и привлекателна професия. Проектирането на облекла е творчески процес, който се базира на художествени умения, естетика, информация за тенденции и история на модата. Модата е бизнес и индустрия за милиони, която се променя непрекъснато и понякога – доста неочаквано. Затова определено има нужда от професионалисти с качествено образование, които да застанат на върха.

Ако сте упорити, амбициозни и имате креативно мислене – може би и вие ще се озовете на този връх.

Балообразуването за специалностите „Рекламна графика“, „Компютърна анимация“ и „Моден дизайн“ включва удвоените оценки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, както и годишните оценки по изобразително изкуство и по информационни технологии.

Учениците в училището от VIII до XII клас с успех над 5,50 получават месечна стипендия от 50 лв., а тези с успех 6,00 – месечна стипендия от 60 лв.

За повече информация относно държавния план-прием можете да посетите сайта на гимназията: https://preslavski.org/priem/osmi-klas/.