Преди по-малко от месец от печат излезе най-новата книга, разкриваща неизвестни до сега факти за поминъка на хората в някогашно Анхиало – „Солодобивът в Анхиало/Поморие от 1878 до 1951 година”. Авторът на книгата доц. д-р Милчо Скумов лично подари на кмета Иван Алексиев един от първите екземпляри на ценното издание.

„Ние трябва да знаем и да помним своята история. Радвам се, че има хора като Вас, които посвещават години труд и време, проучвайки интересното минало на града ни.“, каза кметът Алексиев с благодарност към автора.

Това е първият труд, който осветлява въпроси като:

  • условията, превърнали Поморие в първостепенен солодобивен център на страната през разглеждания период;
  • законодателната основа и правната организация на солопроизводството в града по това време;
  • управлението и защитата на солниците от наводненията, предизвикани от силните морски бури;
  • функционирането на институциите, свързани със солопроизводството и дейността им за неговата модернизация и усъвършенстване – фонд „Поморийски солници“ и Солната кооперация.

В изследването са използвани исторически източници от държавните архиви в Бургас и София, архивът на Община Поморие, документи от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, регионалните библиотеки в Бургас, Пловдив и Варна и други. Включени са голям брой снимки, фигури, графики и схеми, статистически данни, карти на солниците и на съоръжения в солопроизводството. В приложения показалец са изведени личните имена на участващите в описваните събития лица, включително на много от известните поморийски фамилии.

Съвсем скоро изданието ще бъде официално представено в ГХГ „Дечко Стоев“ – Поморие и всеки желаещ ще може да си го закупи лично от автора доц. д-р М. Скумов. Към момента книгата може да бъде заявена на „Солодобивът в Анхиало”, налична е и в книжарница „Логос“ в центъра на града.