Днес управителят на МБАЛ Поморие д-р Кирил Хинов официално подписа договора за сътрудничество с Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас, по силата на който лечебното заведение в Поморие ще предостави практическа база за обучение на студентите от бургаския университет.

Структурните звена на болницата ще бъдат учебно-практическа база за обучение на студенти и стажанти от специалности в професионални направления „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ и „Медицина”, по-конкретно: специалности „Медицина“, „Медицинска сестра”, „Акушерка“, „Лекарски асистент“.

Предложението за сключване на този договор бе на кмета Иван Алексиев и бе прието с пълно мнозинство на последното редовно заседание на Общинския съвет