"Становището на прокуратурата е, че една ефикасна и ефективна структура и нейното унищожаване, каквито законодателни инициативи виждам в момента, ще доведе само до проблеми с борбата с престъпността и цената ще бъде платена от българското общество", каза главният прокурор Иван Гешев пред журналисти преди Комисията по правни въпроси да разгледа доклада му за Бюрото по защита на свидетели.

Докладът обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2021 г. Внесен е от главния прокурор на 18 август 2021 г. след решение на парламента от 4 август.

"Темата е важна за българските граждани важна е и за прокуратурата, и затова се постарах да дойда пред Правната комисия, защото българските граждани имат право да знаят гледната точка на прокуратурата", допълни главният прокурор.

Депутати предлагат Бюрото за защита да премине под ръководството на Министерството на правосъдието. По думите на главния прокурор тепърва ще се чуят аргументите дали тази структура е работеща.

"Ще последва това, че ще бъдат застрашени лица, които се защитават от мафията, включително укриващи се в чужбина като господин Божков. Няма да се охраняват качествено защитени прокурори и следователи", уточни той.

Гешев каза, че знае за един свидетел срещу Божков, който към момента е под защита от Бюрото.

Дейността на работата на бюрото е много специфична, като голяма част е класифицирана и вероятно заради това е възникнало недоразумението група депутати, начело с Христо Иванов, да поискат решение на НС да се изготви този доклад, допълни той.

Не е вярно, че няма защитени свидетели. В доклада ще видите, че за миналата година са 20, има лица, които са отказали. За тази година - за шестмесечието са 16, каза още главният прокурор.

Източник iи снимка: БНТ