До края на януари ще бъдат изплатени всички суми по мярката "Запази ме", увери социалният министър Деница Сачева.

По нея с по 24 лева на ден ще бъдат подпомогнати служителите от временно затворените бизнеси.

Тя подчерта, че е имало много сгрешени декларации и е трябвало документи да се попълват наново, но увери, че всички суми за ноември и декември ще бъдат изплатени до края на януари.

От февруари пък започвал приемът на документи за подкрепа в размер на 75% от доходите на работниците.

"По комбинацията от мярката, заедно с 60/40, са изплатени 82 млн. лева. Запазени са близо 30 хиляди работни места. По мярката "Запази ме" са подадени 80 194 заявления за компенсиране на 42 960 работници. Изплатени са 4,5 млн. лева за 16 хиляди работници. Имаше известни забавяния в изплащанията на тези пари поради огромния обем на работа", аргументира забавянето Сачева.

По мярката, с която се подкрепят секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм само с 290 лева за самоосигуряващи се лица, са платени 29 млн. лв. Получени са от 2055 работодатели, общо за 27 259 работни места.

"По мярката 60/40 са изплатени до момента 747 млн. лева. Запазени са 250 хиляди работни места. За тази година са предвидени 600 млн. лева за продължаване на мярката до септември", посочи още социалният министър.

Сачева обяви още, че над 36 хил. семейства са получили помощ между 610 и 915 лв., за да гледат децата си докато учат онлайн.

Заявления са подали над 48 хил. родители, но помощта е била отказана на над 8000, защото не отговарят на условията.

Сред най-масовите причини е, че родителите са в платен отпуск, децата пък са ходили на училище в момента на подаването на заявления, или са над 14 г.

Откази е имало и защото доходите на семействата са по-високи от заложената минимална заплата.