”Предпочитам да го изтегля, за да има време за масово обсъждане. Ще искам след питане и процедура да има обсъждане в зала с присъствието на Министерство на околната среда и водите и на Министерство на регионалното развитие, за да отпаднат всякакви съмнения и колебания и в резултат на това обсъждане да постигнем един политически консенсус.

Това обяви Валери Симеонов след като оттегли предложените от него промени

Припомняме, че природозащитниците днес протестираха пред НС срещу предложението Симеонов за промяна на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. По техните думи се предлага да отпаднат забраните, които не допускат водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част от реката попада в зона на защита и без да се съобразява с действащите забрани в плановете за управление на речните басейни. С протестиращите са разговяряли само двама депутати от БСП, обяви пред Фрог представителн на Сдружение "Балканка", които са организатори на протести.

„Причината да оттегля този законопроект беше, че в последните дни се насажда една погрешна представа в обществото по отношение на тези малки ВЕЦ. Не се обясняваше, че всъщност те отговарят изцяло и напълно на всички изисквания на българското законодателство. Те не са незаконно построени, получили са строителни разрешения, получили са екологични разрешения за тяхното изграждане. Така или иначе в крайна сметка, времето преди разглеждането на моето предложение в зала не беше достатъчно обществото да бъде осветлено“, заяви Симеонов.