Кметът на руенското село Вресово Хасан Осман е отстранен от длъжност след влязла в сила осъдителна присъда, постановена след сключено споразумение между него и Районна прокуратура – Айтос. Той е признал вината си за това, че на 24.07.2017г. в село Вресово, в качеството си на длъжностно лице – кмет на селото, в кръга на службата си и при изпълнение на служебните си задължения, съставил официален документ като заверил нотариално - заявление, с което се изразява желание заявителят да прехвърли партидата си от един осигурителен фонд в друг, в който удостоверил неверни обстоятелства - че подписът в документа на осигуреното лице е положен от жена, което не отговаря на доказателствата по делото.

На Хасан Осман е наложено наказание „пробация“ – „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година“ и „безвъзмезден труд в полза на държавата“ за 100 часа в рамките на една календарна година и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година.

Наложено му е и наказание „лишаване от право“ да заема длъжността „Кмет на община“, „Кмет на населено място“ и „Общински съветник“ за срок от 3 години.

Споразумението, което е одобрено от Районен съд – Айтос, е окончателно и има сила на влязла в законна сила осъдителна присъда.

На база така постановения съдебен акт, считано от 17.12.2018г., Хасан Осман е отстранен от длъжността Кмет на село Вресово.