Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за митниците, с които се изменя и Закона за данък върху добавената стойност.Търговците са длъжни да използват софтуер за управление на продажби, който е включен в списъка на НАП. Иначе се предвижда глоба за физическите лица, които не са търговци, от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв.

Сроковете, в който търговците трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания, ще бъдат определени с наредба с министъра на финансите. Председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова коментира, че в момента във всички заведения за обществено хранене и в търговските обекти софтуерът позволява манипулиране и неподаване на информацията за продажбите към касовия апарат и от там към НАП.

"Това искаме да спрем. Искаме да създадем условия електронните магазини да могат да отчитат продажбите си към НАП", добави Стоянова.

От БСП възразиха, че тези текстове нямат нищо общо с духа на приетия на първо четене законопроект за промени в Закона за митниците и изчислиха, че измененията ще доведат до разходи от над 200 млн. лева за малкия и среден бизнес. Министърът на финансите вече е променил наредбата, с която се променя регламента, по който се отчитат продажбите от фискалните устройства на сървърите на НАП, парламентът сега трябва да сложи гумен печат, коментира Красимир Янков.

"Зад уж затягащите мерки за контрол прозира масирана корупционна схема с принудителна промяна на всички касови апарати - над 400 хиляди на брой, наложена от НАП", посочи той. По думите му промените са в полза на големите търговски вериги, които са изключени от обхвата на тези разпоредби.

Менда Стоянова коментира, че от трибуната са се изказали много неистини. Това, което се предлага да се въведе днес, са изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните магазини, посочи тя. Въвеждат се изисквания да е публикувана версията на този софтуер, за да се знае и от НАП и от тези, които го ползват, че отговаря на изискванията на наредбата и не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията на наредбата, т.е. продажбите да бъдат изтривани, обясни Стоянова.

Тя отбеляза, че изискванията не се прилагат за електронните системи с фискална памет, т.е. за касовите апарати, които в много обекти изобщо не са свързани със софтуер за управление на продажбите. Софтуер за управление на продажбите има там, където има компютър, уточни тя. В отговор на притесненията на социалистите Стоянова обясни, че промените не се отнасят за касовите апарати при личните лекари.

С измененията в Закона за митниците депутатите приеха, че директорите на дирекции от специализираната администрация на Агенция "Митници" могат да бъдат подпомагани от заместник-директори.