Софийският градски съд отказа регистрация на партия ДОСТ. Решението е на съдия Лилия Илиева.

То не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВКС. Мотивите за отказа ще бъдат огласени по-късно днес.
Реакцията на партията на Местан не закъсня след решението на съда. В позиция до медиите, Лютви Местан заявява, че решението на СГС е лоша новина не за ДОСТ, а за България, за демократичния и евро-атлантически образ на страната ни. Той определи мотивите на съдията като "абсолютно несъстоятелни".
"Още в понеделник ще обжалваме това решение пред ВКС. Партия ДОСТ е учредена в пълно съответствие не само с Конституцията на РБългария, но и със Закона за политическите партии. Имаме силно очакване ВКС да вземе предвид този факт, който дефинитивно се съдържа и в заключението на българската прокуратура", пише в съобщението.

Местан припомня, че на откритото заседание, проведено на 27.06.2016 г., прокурорът заяви, че учредителните актове на ДОСТ са в пълно съответствие и с Конституцията, и със Закона за политическите партии, и на това основание призова съда да регистрира партията.

Също така партия ДОСТ поиска отзоваването на съдията от СГС, определен да гледа фирменото дело за регистрацията на партията заради съмнения в нейната обективност и безпристрастност.

"Първият – абревиатурата на партията ДОСТ е била турска дума и за да докаже тази теза, съдията се позовава на "Български тълковен речник". Апропо, точно с това свое действие тя отрича собствената си теза, защото се позовава не на турския тълковен речник, а на българския тълковен речник. В лексикалната система на българския книжовен език има много думи от чужд произход, като демокрация, парламент, институция, политика, министър и прочие. И ДОСТ е една от тях, при това в нашия случай е абревиатура, която не е лексема в класическото разбиране като останалите", аргументира се лидерът на ДОСТ.

По тази логика абревиатурата на управляващата партия ГЕРБ не е българска дума, дава още примери той.

"Думата "герб" в българския език идва от немската дума "erbe" (наследство). Това двоен стандарт ли е при регистрацията на политически партии в България?!", пита Лютви Местан.

Според него вторият аргумент, че повечето членове на ДОСТ са били етнически турци и затова партията е била етническа, е още по-несъстоятелен.

"Подчертаваме обаче, че не членският състав, а политическите цели определят дадена партия като етническа или неетническа. Като цели ДОСТ несъмнено е национална либерална партия. По логиката на съдията обаче и другите български партии би следвало да бъдат определени като етнически, респективно забранени, защото в тях преобладаващата им членска маса така или иначе е от един етнос. Това дискриминация на етноси ли е?!", пита Местан.

"Що се отнася до другите мотиви, свързани с тезата ни, че председателят на партия ДОСТ не може еднолично да подменя волята на учредителната конференция и да представи променен Устав, припомняме, че не ни е известно председателят на която и да е партия да може да променя еднолично Устава. Това е правомощие на съответния висш ръководен орган – Конференция, Общо събрание, Конгрес и прочие. Това уставно ограничение не дискредитира статута на представляващ партията на който и да е председател", пише още в позицията.

Той изразява очакванията си ВКС да бъде обективен и безпристрастен.

"Нашата партия вече е факт. Очакваме и формалната регистрация да бъде факт, защото обратното ще означава само едно – нарушено конституционно право на политическо сдружаване и победа на ретроградните сили в България", завършва позицията си Местан.