Две номинации за председател на Общинския съвет в Бургас бяха направени току-що на първата сесия на местния парламент. Едната е на адвокат Михаил Хаджиянев от ГЕРБ, а другата - на Александър Койчев от "Възраждане". Изборът ще е таен.
Общинският съвет избра комисия по избора на председател, която е от девет членове. Неин председател е адвокат Иво Баев от групата на ГЕРБ.
След избора предстои да бъде излъчена комисия, която да изработи проект за Правилник за работа на Общинския съвет и постоянните комисии към него. Оказа се, че и повечето представители на отделните политически сили очакват именно него, за да обявят дали и как ще формират групи.