Бургас повлича крак в справянето с числеността на гларусите. Докладната на общинските съветници Стоян Грозев и Манол Тодоров получи широк обществен отзвук. Оказва се обаче, че справянето с този див вид никак не е лесно, а подобен опит липсва.

„Гларусът не е защитен вид и над неговата популация не се извършва мониторинг. Той е с дълъг живот до 25 години, някои и над 30 години, и се размножава всяка година. Няма естествен враг. Той е всеяден - спектърът от храни е доста широк и обхваща от дребни животни, растения до отпадъци. Методът, който възприема е на хищничеството, което ни мотивира за докладната. Не са единични случаите на нападения над жители и гости на града, докато се опитват да се домогнат до храна. Гларусите са проблем на много страни. Нашата идея е да се изготви план програма за ограничаване на популацията им. Призовавам колегите да подкрепят докладната. Нека не създаваме работна група, а времененна комисия, която да доведе до необходимите, правилни и нужни мерки“, призова Стоян Грозев.

Манол Тодоров сподели, че е изненадан, че няма изказвания, защото преди сесията някои от колегите им са се забавлявали с темата.

„Щеше да ми е интересно да чуя тяхното мнение. Аз не виждам нищо смешно гларуси да разчленяват трупове на котете, гълъби, да крадат храна. Нека направим първата стъпка в решаването на този проблем и да покажем, че в България община Бургас е първенец в определени решения“, каза Тодоров. Той предложи да се състави временна комисия от 10 членове – 3-ма общински съветници, 3-ма експерти на общинска администарция, 4-ма външни експерти. Предложението е съветниците да бъдат: Стоян Грозев, Живко Господинов и Георги Митев. Кметът предложи общината да има 1 представител – зам.-кметът Весна Балтина, но да се включат представители на РИОСВ и Областната дирекция по земеделие. Той заяви подкрепа в търсенето на решение.

„Отнасяме се с разбиране и сериозност по темата, но се опасяваме, че по сегашното действащо законотелство Общински съвет Бургас и Общинска администрация нямат правомощия за действие. Правомощия има единствено министърът на околната среда и водите. Затова ние ще включим представители на общинска администрация в тази работна група, за да се направи качествен анализ на базата, на който да бъде взето решение от министъра на околната среда. Тази инициатива ще тръгне от град Бургас, което ще окаже въздействие на цялото Южно Черноморие“, каза кметът Николов. Той допълни, че средства за работната група, в която ще влязат орнитолози и други експерти, могат да бъдат взети от издръжката на администрацията.

Какво се случваше с тези птици, през годините, в които свикнахме с тях

„През последните 30-40 години има значително увеличаване на популацията на жълтокраката чайка или просто гларуси, както ги наричаме. По този начин видът следва тенденции, характерни за други видове едри чайки в Северна Еропа и Северна Америка. Има два фактора за това – намаляване на човешкото безпокойство и преследването им, и увеличаване на леснодотъпната храна – битови отпадъци, отпадъци от рибарството, храненето на уличните животни. Това са птици, които са много интелигентни и приспособими с дълъг живот, но когато се унищожат гнездата и яйцата, могат да снасят втори път в годината. Не е правен мониторинг и ще е трудно да се обосноват мерки. Нужен ни научен подход, с който можем да решим този проблем. Общинска администарция няма такъв опит с биоразнообразието, но има много организации, чиято дейност е насочена към влажните зони. Готови сме да станем партьор на такава организация“, каза зам.-кметът Весна Балтина.

По време на дискусията в ОбС имаше и защитници на вида, с който всички сме свикнали.

"Кой ще обясни на децата от детската градина, че гларусът вече не е техният приятел? Има песнички, има детска градина, има радио с името Гларус. В детското творчество тези птици са наричани гларусчета. Как ще обясним, че тръгваме на война, т.е. на специализирана медицинска операция с тези птици? Да не забравяме, че думата гларус е станала нарицателно по Черноморието", каза Веселин Пренеров.

"Кумчо Вълчо също е герой в детски приакaзки, но това не ни пречи да контролираме популацията на вълци в нашите гори. Мисля, че всички сме обединени около идеята за справяне с числеността на гларусите", контрира Даниела Божинова.

В крайна сметка ОбС прие създаването на временна комисия.