Общинските съветници от Движение „Гергьовден“ в Царево, които са опозиция в местния парламент, излязоха със становище по повод обявеното обществено обсъждане за намерението на Общината, в лицето на кмета Георги Лапчев, да изтегли дългосрочен дълг в размер до 8 000 000 лева. Общественото обсъждане беше обявено в дистанционен формат. Позицията на съветниците от „Гергьовден“ е била внесена в общинска администрация.

В нея се казва:

Възразяваме срещу поредния опит за непрозрачно управление на Община Царево и конкретно срещу вземането на нов кредит и отново „на тъмно“. Няма основателна причина общественото обсъждане за поемането на общински дълг в размер на 8 млн. лева да се провежда неприсъствено, чрез предоставяне писмено на мнения и становища по електронен път. За нас е определено ясно, че когато кметът на общината иска публичност, той много добре знае как да свиква обществени мероприятия. За пример може да се даде обсъждането на предстоящия летен сезон с туристическия бранш, проведено на лятната сцена до морето в град Царево. Там бяха поканени всички заинтересовани лица, граждани и медии. Беше организирано и отстояние на седящите места и струпване на хора не се получи.

За настоящата процедура тази възможност не е дадена. Логично погледнато няма как да се проведе и диспут по темата и изобщо думата „обсъждане“ няма как да бъде приложена. Няма как да се води и протокол за обществено обсъждане, задължителен при такава процедура.

Сумата на евентуалния нов дълг е 8 мил. лева и заедно с вече изтегления кредит от 7 млн. лева, ще утежни значително бюджета на общината. Прави впечатление, че отново се предвижда възможност за гратисен период за погасяване на главницата от 3 години, което категорично доказва опасенията ни, че кметът работи на принципа на мадам Дьо Попандур: „След нас и потоп“. За следващите 18 години Община Царево ще трябва да върне главница по кредити в размер на 15 млн. лева. Освен тази сума, ще бъдат начислени и лихви. Това неминуемо ще доведе до повишение на данъците в общината и сметката ще бъде поета от гражданите и фирмите, които имат законна собственост и плащат данъци.

В залог по бъдещия кредит кметът залага всички собствени приходи на Общината, включително и приходите от такса „смет“. Това крие особен риск, че в бъдеще жителите и гостите на общината може би ще бъдат по-здрави, но не е е сигурно дали няма да е за сметка на чистотата в населените места.

Друг важен момент е стойността на предвиденото строителство. Никъде не се споменава каква ще бъде разгънатата застроена площ на бъдещата сграда, но дори тя да е 3 хил. кв. метра, то стойността на кв. Метър би била 2700 лева. От меморандума става ясно, че тази цена на кв. метър би следвало да е без оборудването. Съвсем резонен е и въпросът: Нужен ли ни е медицински център с такъв мащаб в община с население под 9 хил. жители? Ако се имат предвид и туристите през летния сезон, не е ли редно ангажиментът за тяхното лечение и диагностика да бъде споделен с държавата? Не е ли логично при наличието на една добре работеща Спешна помощ, нуждаещите се да бъдат транспортирани към Бургас, където има вече работещи множество болници?

В заключение: Не сме против изграждането на нов Медицински център в град Царево. Считаме, че мащабите на предвидените мероприятия не съответстват на нуждите и възможностите на община Царево. На мнение сме, че вземането на кредити не трябва да е продиктувано от популистки подбуди, а да бъде добре анализирано и отговорно. Предлагаме в точка 1 на параметрите на дълговото финансирана да бъде записано: максимален размер на дългосрочен дълг – до 4 млн. лева.