12 общини на север и юг от Бургас се обединиха днес за създаването на общ туристически район- Южно Черноморие. Идеята е регионите да бъдат представени на туристическите пазари, както у нас, така и в далечни страни, по най-добрия начин – като единен продукт с бранд „България”. В разработването на стратегията е заложено, да се запази индивидуалността на всяка една община, но независимо от спецификата на регионите, те да се рекламират като един общ туристически район. Това обяви днес Живко Табаков- общински съветник и председател на Комисията по туризъм в местния парламент. Обединението ще даде възможност на по-малките общини да създадат свой туристически продукт и да бъдат лесно разпознаваеми зад граница, посочи Табаков и допълни: „Целта е тези, които искат да видят Деултум, да нямат усещането, че отиват от община Несебър в община Средец. А целият туристически район Южно Черноморие да функционира като едно цяло.Днес кметовете на всички общини подписаха декрарация за обединението.

„В туризма винаги се работи в конкурентна среда, между хотелиери, ресторантьори, а и в общини. Това сдружение няма да ограничава конкурентния дух, но самите кметове си дават сметка, че с участието си в организацията, привличането на туристи няма да е импулсно, а ще бъдат единни зад граница”, посочи още той. Важна част от стратегията е да се насърчи вътрешния туризъм и да се привлекат повече българи, каза Табаков. Нашата конкуренция трябва да бъде Северното Черноморие, заяви той.

Първата крачка към успешния продукт е бърз анализ на силните и слабите страни на страната ни. Предстои създаването на учредителен комитет, като желанието на кметовете на отделните общини е той да бъде във възможно най-широк формат, като се предвижда участие освен представителите на общините, да има и Министерството на туризма.

Сега на ход са общинските съвети в различните градове, които да заложат в бюджета си средства за участието им в туристическото обединение. С него още от следващата година Южното Черноморие ще бъде презентирано на най-престижните туристически форуми зад граница.