За Сезон 2016 обхватът на зоната с безплатен интернет в Слънчев бряг ще бъде разширен. Освен крайбрежната и централната алея към нея ще бъдат включени и някои от страничните улици.

Освен това туристите ще влизат автоматично в нов информационен портал с анонси за събитията в курорта, къде и какво ще се случва в Слънчев бряг. Те ще имат достъп и до карта с местоположение на обекти, атракции, услуги и др.

Правим това, защото за нас е важно да бъдем в крак с времето и приоритетите на туристите!, подчертават от „Слънчев бряг“ АД.