При записване на учениците в първи клас ще се запази принципът на уседналост. Министърът на образованието Красимир Вълчев коментира, че над 80 процента от първокласниците за новата учебна година са записани в най-близкото училище в района, в който живеят:

"Над 90 процента са записани по първо желание. Така е във Варна, в Пловдив и в Бургас, дори доколкото знам над 95 процента са записани по първо желание. По отношение на двусменния режим, ще променим разпоредбата, която дава еднакъв срок за всички за преминаване към двусменен режим 2021 година, а срокът ще бъде диференциран. За някои общини той ще бъде и по-кратък. Този диференциран срок ще го уточним индивидуално с всяка една от тези 73 или 74 общини, в които имаме училища на двусменен режим".

Предвижда се нова наредба, която ще облекчи работата на педагогическите специалисти:

"Тази система най-общо ще ни казва в кои училища, в кои райони, в кои общини ще имаме недостиг, в кои излишък, имайки предвид броя на педагогическите специалисти, които ще се пенсионират в едно училище, или по определена дисциплина и тези, които завършват с педагогическа правоспособност във висшите училища ще се регистрират в системата, или тези, които желаят да се включат като учители в системата на училищното образование". /bnr.bg