47,7% от родителите в Бургас готови да пуснат децата си на детска градина, ето заповедта на кмета Николов за отварянето им на 26-ти май

img


Представяме на вашето внимание оригиналния текст на заповедта, с която кметът Димитър Николов възстановява работата на бургаските детски градини и ясли. Като прикачен файл ще видите и изработената методология, по чиито правила те ще функционират в условията на епидемична обстановка.
Междувременно тази седмица започна и ще тече активно през всички оставащи дни до 26 май, вторник, извършването на ПиСиАр тестове на персонала в детските градини, дезинфекция на помещения, косене на дворове и обработка на зелени площи против кърлежи, зареждане с хранителни продукти, проверка на сградни инсталации, както и всички останали организационни дейности.
След първото проучване, което показа, че 48 % от бургаските родители имат желание да пуснат децата на градина още през следващата седмица, кметът Николов нареди да се извърши второ, за да има яснота с какъв капацитет ще се работи. След обработка на получените от директорите данни, то показа почти същия резултат - 47.7 %.
Както съобщихме по-рано, родителите, които ще водят другата седмица децата на градина, няма нужда да им правят предварително в медицинско заведение необходимото микробиологично изследване за паразити, които се изисква след дълго отсъствие. Това ще бъде извършено от общинските медицински сестри по места безплатно.
Ето и текста на кметската заповед:

I. Възстановявам работата на всички детски градини и самостоятелни детски ясли на територията на община Бургас, считано от 26.05.2020 г., при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и следните допълнителни такива:

1. Приемът на децата във всички детски градини и самостоятелни детски ясли на територията на община Бургас да се организира при максимална пълняемост на групите до 16 деца.

2. Организацията на работа в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас в условията на извънредна епидемиологична обстановка да се извършва при спазване на Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, разработени от Министерство на образованието и науката (Мерките) и съгласно Методология за организиране на дейностите в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас по време на извънредна епидемиологична обстановка (Методологията), неразделна част от настоящата заповед.

II. Директорите на детските градини и самостоятелните детски ясли да организират процесите по възстановяване работата на съответното детско заведение съобразно Мерките и Методологията, както и:
1. Да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина;

2. Да разработят вътрешни правила за организиране дейността на детските заведения съобразно спецификата на всяко едно от тях в условията на извънредна епидемична обстановка;

3. Да създадат необходимата организация, за да уведомят всеки родител за правилата за работа на детските заведения по време на извънредната обстановка;

4. При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина, да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично го актуализират;

5. При необходимост да реорганизират помещенията в детската градина, за да се гарантира максимален брой деца в група - 16 деца;

6. Да организират обезопасяване (дезинфекция) на средата, като отстранят всички предмети и играчки, които не могат да бъдат дезинфектирани;

7. Да осигурят медицински специалист или упълномощени и предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина;

8. Да осигурят необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала, на децата и такива за измиване на ръцете;

9. Да осигурят дистанция между различните групи и обслужващия ги персонал, децата да останат, доколкото е възможно, в една и съща група и помещение, с един и същи персонал;

10. Да създадат организация за лица, чиито задължения не включват директна работа с деца, да не влизат в контакт с деца;

11. Да ограничат контактите между служители, работещи в различни групи, а ако това не е възможно, да ограничат времето за контакт, като същевременно се поддържа безопасно разстояние (по-малко от 15 минути, повече от 2 м.).

III. В срок до 26.05.2020 г. заместник-кметът по "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" да организира извършване на тестване с PCR тестове на целия педагогически и непедагогически персонал в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас.

IV. Медицинските сестри от училищно здравеопазване, работещи в училищата, да са на разположение за извършване на дейностите, разписани в Мерките и Методологията, свързани с измерване на температурата, поддържане личната хигиена на децата в детските градини и самостоятелните детски ясли, както и извършване на дейности по дезинфектиране.

V. Тази заповед отменя Заповед № 712/16.03.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на директорите на детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас, заместник-кмета по "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики", медицинските сестри от системата на училищното здравеопазване при Община Бургас и да се публикува в интернет страницата на Община Бургас.

Димитър Николов
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Горят сараите на Доган в парк Росенец

Касапница на пътя Бургас-Созопол

Има ли коронавирус в Бургас?