Това е успешно начинание и добра практика на съмишленици с принос за развитието на трите направления в ЦИТН - „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Комуникационна и компютърна техника“, каза проф. д-р Радостин Долчинков, Декан на ЦИТН в БСУ. Лабораторията ще повиши нивото на обучение на студенти, докторанти и преподаватели както и научното ниво на разработка на вътрешни и международни проекти.

„Благодарим на партньорите 2 Плюс, Елкабел, Несебърнет и AMG, без чиято помощ тази лаборатория нямаше да е реалност”, допълни зам.-декана на ЦИТН, доц. Камен Сейменлийски.

Деканското ръководство връчи грамоти за успешно партньорство.

Екипът по международния проект ISTRA проведе заключителната конференция и присъства на откриването.