Три улици в село Горица бяха изцяло асфалтирани със средства от капиталовата програма на Община Поморие. Става дума за улиците „Св. Св. Кирил и Методий”, „Пирин” и „Младост”, чиято настилка бе напълно амортизирана преди ремонта, като на места липсваше, а бордюрите бяха потънали или разрушени.

За обновяването беше извършена подготовка на платната и полагане на плътен асфалтобетон. Бяха положени и нови бетонови бордюри на местата, където бе необходимо.

В момента тече ремонт на улица „Михаил Герджиков” в Гълъбец, след което дейностите ще продължат в още няколко участъка в селата Порой и Медово.