Грипни епидемии вече са обявени в няколко области на страната. През последните години за доказване на грипните вируси се прилагат бързи методи за пряко и качествено откриване на вирусни антигени на грип А и грип В от носен секрет или назофарингеален смив на съмнително болни пациенти.

„В лаборатория „ЛИНА” извършваме бързи тестова за диагностика на грип А и грип В. Препоръчително е тестът да се прави в първите дни на заболяването - до 3-тия - 5-тия ден. Използва се секрет от носа или носоглътката за изолиране на вирусния причинител.

Този тест е подходящ за деца и за възрастни. Резултатите излизат за няколко часа и могат да бъдат проверение на уеб сайта на лабораторията”, обяснява вирусологът на лаборатория „ЛИНА” д-р Татяна Николова.

По време на грипните епидемии участието на грипните вируси достига до 70%, а в междуепидимичното време- най разпространени са грипните, парагрипните вируси и аденовирусите – около 50% от всички вируси на ОРЗ.

Грипното заболяване започва класически с внезапно начало на висока температура, втрисане, главоболие, миалгии и суха кашлица.

„Бързото разграничаване на грипните вируси от останалите вируси на острите респираторни заболявания и доказването на грип А и грип В, подпомага лекарите за избор на специфична противовирусна терапия. Това е изключително важно още в първите 48 часа от началото на заболяването”, допълва д-р Николова.

След този период, 10-14 дни от началото на инфекцията, могат да се приложат серологични методи за откриване на специфичните серумни антитела. Серумните антитела са от различни класове- хемаглутинини, имуноглобулини и други. Така от една серумна проба може да се докажат едновременно ранните ИгМ антитела и късните ИгГ антитела. Поради ежегодната циркулация на вирусите на грипа, тяхната изменчивост и краткотрайният имунитет (от 3- 6 мес. до 1-2 год.), препоръчително е серологичната диагноза да се поставя с две серумни проби: 1-та се взема в началото на заболяването- до 7-я ден, а втората- след 15-20 дни. Така динамиката само на ИгГ антителата понякога е достатъчно за диагнозата.