Осем жалби за уволнение, поради бременност, са постъпили в Комисията за защита от дискриминация. Това съобщи Златина Дукова, член на Комисията, цитирана от „Фокус”. „Въпросът е твърде актуален и не е кампаниен“, подчерта тя. „Кодексът на труда е регламентирал специална защита на бременните жени, която е много сериозна и може би поради това обстоятелство, работодателите гледат да не си създават неприятности и при първа възможност да се освободят от работници и служители, които ползват такава защита“, каза Дукова и посъветва бъдещите майки да входират необходимите документи, удостоверяващи бременността, с цел работодателят да им осигури регламентираната в Кодекса на труда защита.

„В момента, в който констатират бременността, не само че е добре, а и са длъжни, съобразно Кодекса на труда, да уведомят своя работодател и да го направят по безспорен начин. Това става с връчването на медицински документ с входящ номер, за да не може в един по-късен момент работодателят, който е бил уведомен устно, да каже, че просто не е знаел. Ще бъде абсолютна неистина, но няма как да се докаже“, обясни тя.

Съгласно Кодекса на труда работодателят няма право да изисква от бременната служителка да полага нощен и извънреден труд. Тя не може да бъде командирована, без изричното й писмено съгласие, както и не може да й възлага работа, която е потенциално опасна и застрашава здравето на нея и на плода й.

„Работодателят е длъжен я освобождава винаги, когато се налага тя да ходи на медицински прегледи, дори когато това е в работно време. Не може да я уволнява, без да изисква изрично разрешението на Инспекцията по труда за това. Защитата е много сериозна за бременните, жените трябва да я ползват“, каза още Дукова.