Кръвните групи у човека са молекули от повърхността на червените кръвни клетки. Те са от 200 до 600 вида според различни автори. Най-често изследвани са: ABO, Rh, Kell, Duffy, Kidd и др. Какво е тяхното значение по време на бременност?

Бремеността е уникално състояние на временен „мирен договор” между имунната система на бъдещата майка и непознатите молекули във всяка клетка на бебето, наследени от бащата. В други случаи „чуждите” молекули (вирусни или бактериални) биват разрушени от прецизен инструмент- специализирани клетки и антитела. Важна роля за „мирния договор” играе нежна биомембрана, част от плацентата, която разделя майчиното от детското кръвообращение. Тя не пропуска клетки, а само вещества, изграждащи организма на детето, както и полезни антитела, произведени от майката срещу бактерии и вируси, предпазвайки растящия организъм от вътреутробна инфекция.

През бремеността се случва „мирният договор” да бъде нарушен от микротравма или инфекция и еритроцити на бебето да преминат в кръвообращението на майката. Непознатите бащини молекули активират имунната система на майката, тя произвежда антитела, които унищожават прескочилите бариерата клетки.

„Важно е да се отбележи, че опастност за детето има, когато количеството на тези антитела е голямо. Тогава те нахлуват в кръвообращението на бебето, атакуват и разрушават еритроцитите му. Бебето страда от хемолитична болест. След финала на бремеността, раждане или аборт, майчините клетки на имунната памет съхраняват информация за чуждите молекули и при следваща бременност плодът е застрашен в по-голяма степен”, обяснява специалистът по трансфузионна хематология д-р Тодор Бояджиев.

Значимостта на тези факти за майчиното и детско здраве е такава,че профилактиката им е вменена със закон. Доболничната профилактика за предотвратяване на тези състояния и намаляване на риска, се осъществява от съвместна работа на семейни лекари,специалисти по акушерство и гинекология и специалисти по трансфузионна хематология. Съвременната имунохематологична диагностика разполага с високочувствителни методи за ранно откриване на еритроантитела.

Всяка бременна, независимо от Rh-принадлежността й, след 10-та гестационна седмица подлежи на изследване за еритроантитела. Това изискване е залегнало в Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК).

Изследването за еритроантитела се извършва в медицинска лаборатория „ЛИНА” от специалист по трансфузионна хематология.