За всяко второ обявено място в спешна помощ няма кадри, като в системата трайно липсват 500 лекари. Това сочи анализ на свободните работни места, обявени от 27-те центъра за спешна помощ в страната, направен от Съюза на парамедиците у нас. Във всеки един от Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) търсят поне 10 лекари. Свободни стоят и бройки за медицински сестри и фелдшери.

“Повече от половината места в Спешните центрове остават незаети, а в системата трайно липсват 500 лекари, въпреки че заплатата на лекар в линейка достигна 4000 лева”, отчитат от съюза.

Оттам дават пример с това, че в повечето държави от ЕС лекарският труд в линейките е изключително скъп и затова там са оставени единични лекарски екипи, които поемат само строго специализирани случаи. Във всички останали ситуации спешността се осигурява от парамедици.

“Парамедикът не може да замени лекаря, но специалното му обучение позволява стабилизиране, поддържане на жизнените показатели и спешен транспорт до най-близкото лечебно заведение, където пострадалият се поема от обучен лекарски екип”, посочват от съюза.

У нас обаче няма воля за реформа, която да позволи на парамедиците да бъдат легално назначени в спешните центрове, смятат от организацията и посочват, че всичко това се измерва в изгубени животи.