Изграждане на международен академичен център предвижда концепцията за интегрирани териториални инвестиции „История, съвременност и бъдеще в хармония. Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии“. Това бе обявено по време на общественото обсъждане на проекта, в който водещ партньор е Община Бургас.

На събитието присъстваха зам.-кметовете на Община Бургас Весна Балтина, Станимир Апостолов, Михаил Ненов и Манол Тодоров, представители на университетите в Бургас, директорът на РИМ – Бургас д-р Милен Николов, експерти, общински съветници, журналисти и заинтересовани лица.
„Цялата концепция е изградена така, че да извлечем най-доброто от историческото минало, като използваме това, което имаме в момента. Всъщност инвестициите ще бъдат насочени към най-важното, което имаме – това са нашите деца, нашите младежи, които са нашето бъдеще.“, каза при представянето на концепцията Весна Балтина.
Това е концепция, която не само отговаря на визията на Община Бургас за периода 2021 – 2027 година, а и на всички стратегически цели на администрацията. Тя отговаря и на новата ни политика, която е свързана с демографията, допълни Балтина.

Целта е чрез инвестиции да се симулира научният потенциал, младежката заетост, средното образование и университетското образование.
Концепцията предвижда изграждането на международен академичен център. Той ще разполага с учебна сграда, библиотека, студентски общежития, заведение за хранене, зона за спорт. Предвижда се всички сгради в кампуса да бъдат изградени по най-съвременни технологии, с енергоспестяващи системи, зелени площи.
Преминаващите етапа на административно съответствие и допустимост концепции за интегрирани териториални инвестиции подлежат на публични консултации и допълнителна приоритизация от страна на Звеното за предварителен подбор и разширения състав на Регионалния съвет за развитие.