Комитетът за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между България и Турция 2021-2027 одобри подаденото проектно предложение на Община Поморие за реновиране сградата на Стария съд в центъра на града. Проектът ще се изпълни съвместно с Агенцията за развитие на Тракия в Къркларели, Турция и в партньорство с НЧ „Просвета 1888“ гр. Поморие.

След преустройството, сградата на Стария съд ще се превърне в „Дом на културата и традициите“ и ще служи като културен център за съвместна работа, популяризирайки наследството на региона и предлагайки пространство за сътрудничество между регионите на Поморие и Къркларели.

Проектът включва организиране на различни съвместни събития, а виртуална реалност в сградата ще позволи на посетителите да изживеят обиколки и маршрути, показващи атракциите на трансграничния регион чрез VR очила.

„По тази програма реализирахме и проекта за реконструкция на бившия Пионерски дом, сега Дом на изкуствата. Тази прекрасна сграда, в съчетание със сградата на Стария съд – бъдещият Дом на културата и традициите, Народно читалище „Просвета“ и Градската художествена галерия ще оформят център на културата и духовността в сърцето на Поморие. Изключително радостен съм от факта, че Община Поморие е в челната тройка за оценка сред всички подадени проекти и с една от най-добрите концепции за развитие.“

В най-кратки срокове предстои общините с одобрените концепции да кандидатстват за финансиране с пълните си проектни предложения, което ще позволи до средата на следващата година да започне реалното им изпълнение.

„Това е първата покана по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027, но Община Поморие вече има готовност да кандидатства и в предстоящата втора покана, която ще бъде в областта на околната среда, озеленяване и изграждане на паркове, като са съобразени с изискванията на новия европейски Баухаус, който обединява културното и творческото измерение с Европейския зелен пакт, с цел въвеждане на устойчиви иновации в ежедневието.“, допълни кметът Алексиев.