Запобна втори национален протест в подкрепа на 18-годишната Дебора. Организирано е шествие и в столицата. Граждани настояват да бъдат създадени кризисни центрове за жените, пострадали от насилие. Проверка показа, че у нас има центрове за подслон на жени и деца, претърпели домашно насилие, само в 17 от 28 области. Спешни приеми се извършват в още шест области. Тези места обаче нямат възможност да оказват юридическа помощ за ограничителни заповеди, както и психологическа подкрепа.

След случая с малтретираната Дебора вълната от жени, готови да разказват за преживяното насилие, расте с всеки изминал ден. Подобна е и ситуацията в Бургас.

„От началото на август до днес имаме 11 случая, което е изключително много. Предполагам, че протести в цялата страна допринесоха за това тези жертви да дойдат тук, да потърсят помощ. Общо между тях е, че партньорите им са зависими или от алкохол, или от наркотици, и упражняват над тях насилие”, разказва Невена Чайпек от асоциация „Деметра“.

Три от случаите са на бременни. Две от тях са малтретирани от партньорите си, а една от жените - от собствения си баща. По думите на Чайпек полицията защитават жертвите и полагат сериозни грижи за тях, така че те се чувстват закриляни.

В Бургас също имат нужда от повече центрове за подслон. И докато в морския град има осигурена подкрепа за жертвите на домашно насилие, то в други 17 области тя напълно липсва.

„Всъщност проблем е, че кризисните центрове са само в половината административни области на страната и за голяма част от жертвите на домашно насилие са недостъпни, тъй като са на много голямо разстояние, не могат да стигнат нито през деня, нито през нощта”, посочи Катя Кръстанова, клиничен психолог във фондация “Анимус”.

В няколко града от областите се осигурява спешен прием за настаняване на жени и деца. „В Ловеч приемат майките и децата, защото просто някъде трябва да бъдат настанени”, посочва Кръстанова, но допълва, че те могат да прекарат там до 1 месец.

Междувременно стана ясно, че социалният министър ще поиска да бъдат създадени нови услуги за жертвите на насилие. „Считаме, че наличните услуги за такива жертви на насилие не са достатъчни и ще предложим тяхното увеличение”, посочи Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика

До края на седмицата трябва да стане ясен и новият спешен план за мерки срещу домашното насилие, които изготвят няколко министерства.
Източник: Нова тв