За информация и улеснение на всички жители и гости на града бе създадена страница, която дава абсолютно изчерпателна информация, включваща интерактивна карта на зоните за паркиране (буферни зони, платени паркинги, преференциално и кратковременно локално паркиране), подробно обяснение на начините на плащане и цените, заявления за изтегляне и контакти при възникване на проблем.

Интерактивната карта е достъпна и удобна за работа с мобилен телефон и може да се използва като навигация до избраната зона, съобщиха от общинската администрация.