Остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от нея, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, напомнят от НАП Бургас и препоръчват на потребителите да проверят онлайн за наличието на стари задължения. Над 19 000 са подадените вече в териториалната дирекция на НАП в Бургас подоходни декларации, като 11 000 са изпратени електронно – с персоналния идентификационен код (ПИК) на Агенцията или с електронен подпис. Продължава да расте процентът на избралите дистанционния начин за изпълнение на задължението за деклариране на доходите от миналата година и заплащане на съответния данък. Издадените от началото на годината персонални кодове са 5 100. Същевременно жителите на областта активно се възползват и от ПОС терминалите на НАП, както на място в Салона за обслужване, така и чрез виртуалния. По този начин физическите лица спестяват не само време, но и таксите за превод. Чрез терминалите на НАП Бургас към бюджета от началото на годината са преведени над 6 милиона лева.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2022 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди да потвърдят попълнената декларация е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я изпратят, съветват от НАП.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 2 май 2023 г., защото 30 април е почивен ден. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП - https://nra.bg/ или на телефони: 0700 18 700, 02/9859 6801 на цена по тарифата на телефонния оператор.