На 14.03.2023 г. (вторник) от 18.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие ще бъде представена книгата „Солодобивът в Анхиало/ Поморие от 1878 до 1951 година“ с автор доц. д-р Милчо Скумов.

Книгата ще бъде представена от автора и от проф. д.и.н. Диана Радойнова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, преподавател по Антропология на българите, Културно-историческо наследство и Етнография.

Солниците, солта и нейното производство са неразделна част от историята на Анхиало. Времето от Освобождението до национализацията в средата на миналия век е открояващ се етап от развитието на солопроизводството в Поморие, наситен с характерни събития. Във възстановената българска държава се разработват първите нормативни документи, създават се професионални организации, които развиват активна дейност, строят се нови солници, в производството и превоза на солта се въвеждат съвременни технически средства, усъвършенстват се методите за солодобив и др.

Разговорът по тези и други теми, свързани със солопроизводството, ще бъде от особен интерес за наследниците на известните соларски фамилии, но и за всички, които се интересуват от историята на Поморие.

Книгата ще може да бъде закупена на място, по време на представянето.