Повишаване технологичния капацитет на Община Бургас за управление на риска от наводнения предвижда нов проект в партньорство с 13 държави. Началото на програмата Региони за климат/regions4Climate бе поставено на среща в Хелзинки.

В Бургас ще се разшири обхвата на съществуващата информационната система за управление на водите, като се предвижда да се изградят нови станции за измерване на водното ниво, валежи, ветрове в критични и уязвими към климатичните промени територии на общината. Заложено е още изграждане на зелен коридор с благоустрояване на прилежащата територия. Ной ще осигури зелена пешеходна свързаност между парк „Света Троица“ и парк „Езеро“ в зоната между УМБАЛ Бургас на север, бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Струга“ на запад, бул. „Димитър Димов“ на изток и жп. линията Бургас-Поморие на юг. А изградената инфраструктура ще допринесе за намаляване на замърсяването.

Експертите по проекта ще извършат картографиране на уязвими по отношение на климатичните промени зони на територията на Община Бургас , ще изготвят климатичен атлас, базиран на съществуващата ГИС платформа на областния център, в който ще се съдържат данни и информация за съответните климатични рискове (топлинни острови, наводнения и замърсяване на въздуха).

Проектът е със срок на изпълнение 5 години и е финансиран по програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027. Бюджетът за Община Бургас е в размер на 789 875 евро, като 100% е безвъзмездна финансова помощ от програмата.