Зелените торби, които отскоро виждате в основата на новозасадени дървета в Бургас, не са за отпадъци! Община прилага нова комбинирана поливна система. Тя напоява младите дървета подземно и надземно. Това помага за тяхното прихващане и здрав растеж. При надземното поливане се използват специфични „торби“, които се пълнят с вода. Те са направени от рециклиран материал.

Призоваваме бургазлии да не ги повреждат и пълнят с отпадъци, както на снимката. Особено грозно впечатление прави некрологът, изхвърлен заедно с всичко останало.