Общинският приют за бездомни хора в Бургас осигурява подслон и топла храна в студените месеци. В момента той дава подслон на 27 души, като всеки от настанените има осигурена топла храна, легло, чисти дрехи и завивки.

Сградата се намира на ул. „Беласица“ № 6 /бивша ул. „Китка“ № 5/ в бургаския квартал „Акации“ и бе превърната от Община Бургас в Център за временно настаняване за бездомни хора още през 2010 г. Помещенията на неизползваната дотогава постройка бяха пригодени за подслон през студените месеци на хора, които са изпаднали в изолация от близки и познати, спящи в градинки, входове и под балкони.

След направен основен ремонт през 2012 г., Центърът разшири своя капацитет на 30 души и започна да приема бездомни и нуждаещи се хора целогодишно. Всеки от тях може да остане в него до три месеца, а при крайна необходимост и за още три, в рамките на една година.

През годините в приюта са намирали подслон и грижа дори хора с висше и със средно образование, но загубили работа и без подкрепа от близките си. В момента в приюта са настанени 25 мъже и 2 жени, а свободните места засега са 3.

За прием в Центъра е необходимо да се подаде заявление в Дирекция „Социално подпомагане“-Бургас или в Социалната приемна, която се намира непосредствено до подлеза на Операта. Бездомните хора трябва да са в състояние да се самообслужват (придвижване, обличане и хранене), да са в трудоспособна възраст и да имат желание за намиране на работа.

Настаняването и престоя в Центъра е по желание на нуждаещите се, а през времето, в което са в него, са длъжни да спазват всички установени правила за ползване на социалната услуга, като нямат право да пушат, да внасят оръжие, да употребяват алкохол или упойващи вещества, трябва да пазят от пожар и наводнение имуществото на Центъра, да не взимат чужди вещи, да поддържат собствената си хигиена и тази в помещенията и др.

За настанените в приюта се грижат специалисти, които ежедневно провеждат индивидуална социална работа с бездомните хора, като оказват психологическа подкрепа, съдействат за намиране на работа и квартира, предлагат възможност за записване на курсове по преквалификация и обучения с цел по-бърза и успешна адаптация в обществото.