Нови помощи да бъдат въведени за “водно бедни” граждани, предлага омбудсманът Диана Ковачева в становище към публикувания за обществено обсъждане от регионалното министерство проект на нов закон за водоснабдяването и канализацията.

Проф. Ковачева не намира отговор и защо в проекта липсва определение на понятието “уязвими потребители” и съответно не са предложени промени в Закона за социалното подпомагане. Тя припомня, че Народното събрание още в края на 2019 г. възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството до 15 май 2020 г. да подготви и да обяви за обществено обсъждане проект на Закон за ВиК, който да гарантира дългосрочно решение на проблемите в сектора, в това число социална поносимост на цените на ВиК услугите и въвеждането на водни помощи. В проекта, предложен за обществено обсъждане няма предвидени водни помощи.

Омбудсманът настоява да бъде обсъден и приет механизъм за подпомагане на хората, които са водно бедни, още повече, че достъпът до питейна вода е част от правото за адекватен жизнен стандарт, признато от Общото събрание на ООН. “Искам да припомня, че Световната здравна организация препоръчва определянето на минимално количество за един човек, необходимо за задоволяване на основните потребности от вода на населението”, подчертава Диана Ковачева.

Омбудсманът обръща внимание, че проектът предвижда контролът за изпълнение на показателите за качеството на ВиК услугите да се осъществява от регионалното министерство, но не е ясно защо критерии за това от сегашните 15 са сведени само до три - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване; експлоатационни показатели за ефективност; финансови показатели за ефективност. Омбудсманът подчертава, че е категорично против отпадането на важни показатели за качество на ВиК услугите, като качеството на питейната вода; нивото на покритие на ВиК услугите; непрекъснатостта на водоснабдяването; аварии на водоснабдителната система и аварии на канализационната система.