Община Бургас ще разкрие „Защитено жилище“ за жени с умствена изостаналост. То ще простира на площ от 870 кв. м и ще бъде разположено в комплекс "Меден рудник". В него могат да бъдат настанени 6 жени, а числеността на персонала от 3 социални експерти.

Потребителите на социалната услуга ще водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти. Те са хора с лека и умерена степен на умствена изостаналост, но с възможности за социална интеграция и ресоциализация.

Средствата за издръжка на Защитеното жилище ще се осигуряват от бюджета на проекта, като след приключването му, Община Бургас ще подаде заявление до Агенцията за социално подпомагане за осигуряване на устойчивост на новосъздадената услуга и осигуряване на финансов ресурс от държавният бюджет.

Изпълнението на проекта е част от цялостната социална политика на Община Бургас, за осигуряване на достъпни, качествени и ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите.