Държавата загърби напълно учениците от ОУ „Христо Ботев“ в бургаския квартал Сарафово. Причината е, че базата е твърде тясна, но през последната година и половина не е направено нищо, за да бъдат отпуснати държавни средства за изграждането на нов корпус, въпреки многократните настоявания от страна на Община Бургас. Така, въпреки че изграждането на училища е държавен ангажимент, местната власт е принудена да търси съседни къщи, за да може там да отвори стаи за учители и техни ресурсни кабинети.

Когато влязох в първия си мандат, наследихме една преписка за ОУ „Христо Ботев“ в Сарафово за закриване, защото имаше по-малко от 60 деца и трябваше Община Бургас да финансира издръжката на паралелки. Ние започнахме постепенно да подпомагаме училището с цел да бъде запазено. Осъзнавахме, че когато едно населено място загуби училището си, губи голяма част от обществения си живот и от перспективите си. С решение на общинския съвет ние винаги подпомагахме и финансирахме паралелки в училището в Сарафово. Децата, които в момента там се обучават станаха от 60 повече от 250. Следейки излизащите от детската градина в Сарафово деца, през следващата учебна година, може би ще минат и 300 учениците. Сградата е изключително ограничена в ресурсен обем за качество на обучение и провеждане на учебни занятия. Доколкото си спомням, в Конституцията е записано, че основен ангажимент на държавата е да организира, финансира и създава училища в страната. И това е така“, разказа кметът Димитър Николов печалната история около училището пред общинските съветници в Бургас днес.

От година и половина Община Бургас е в много активна кореспонденция с държавните институции – Министерство на финансите, Министерство на образованието. „С това горещо молим държавата да отпусне средства за изграждането на нов корпус към това училище. В момента се стига до парадоксална ситуация – ние да започваме трескаво да наемаме цели съседни къщи около училището и тези средства, които сега искаме, са за наема на частна къща до края на годината. В бюджета за 2023 година ще заложим средства и за следващата година. Законът не позволява в частни къщи да има класни стаи, затова там ще са учителски стаи, ресурсни кабинети за преподавателите, които имат такива занятия.

Предстоят ни критични месеци, започнахме да получаваме фактури за газ, които са три пъти по-високи и със сигурност следващата година ще е трудна и сложна във финансов план. Нещо, което е изцяло държавен приоритет... Досега не познавам такава практика – Общините да изграждат за своя сметка училища. Навсякъде държавата е финансирала това, включително и на наша територия – основно са с финансова подкрепа на държавата. Последното е гимназията в „Меден рудник“. Търсил съм подкрепа от всички народни представители, основно от тези, които бяха в управляващата коалиция. Не получихме никаква подкрепа за изграждането на това училище. Стартирахме подписка с помощта на родителите, включително и дарителска кампания проведохме, но средствата, които постъпват не могат да ни дадат основание да сме спокойни за изграждането на новия корпус. В самия бюджет с кредитен ресурс ние осигурихме средства за дофинансиране на тази сграда, но всъщност го няма основният донор. Това, което държавата би трябвало да осигури, го няма. Няма нито ред написан някъде, че държавата се ангажира да помогне за изграждането на това училище. За съжаление! Наистина е за съжаление, защото всички останали сгради в страната, са изграждани основно с държавни средства. Печално е, ако така продължи ситуацията, защото децата са смачкани в тези малки класни стаи. Ние сме се опитвали да говорим с родители – да пренасочваме деца в други училища в Бургас, където има възможност, но това е тяхно право – да избират училище в квартала, в който живеят. Затова за мен единственото решение е спешно да се финансира изграждането на нов корпус. И не виждам какви други аргументи трябва да се дават. На фона на демографията в страната, на фона на общото мнение, че са необходими образовани хора и те са шанс държавата да се развива и да оцелеем като нация...“, каза още кметът Николов.