Акцията по полетно залесяване продължава и в другите населени места към община Поморие:

През тази седмица бяха залесени още общо 81 броя дървесни видове в селата Габерово, Дъбник, Горица, Порой и Белодол, както следва:

В с. Габерово са залесени общо 10 бр. дървета от дървесни видове – Източен чинар (PLATANUS) и Плачеща върба (SALIX BABYLONICA);

В с. Дъбник са засадени 1 бр. Конски кестен (AESCULUS HIPPOCASTANUM), 2 бр. Албиция (ALBIZIA) и 3 бр. Смрика (JUNIPERUS COMMUNIS);

В с. Горица са засадени 10 бр. Брези (BETULA PENDULA) и 10 бр. Липи (TILIA TOMENTOSA);

В с. Порой са залесени 10 бр. Гинко билоба (GINKGO BILOBA), 9 бр. Плачеща върба (SALIX BABYLONICA) и 3 бр. Магнолия (MAGNOLIA GRANDIFLORA)

В с. Белодол са засадени 3 бр. Брези (BETULA PENDULA) и 20 бр. Червен американски дъб (QUERCUS RUBRA).

Следващата седмица залесяването продължава в гр. Поморие.