„В готовност сме да осигурим работа на украински медици, медицински сестри и медицински специалисти в МБАЛ Поморие.“ Това съобщи управителят на поморийската болница д-р Хинов. На желаещите ще бъде оказано съдействие по отношение на необходимите документи за сключване на трудови договори с болницата.

Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване, в случай че имат сключен трудов договор с български работодател за срок, по-голям от шест месеца.

За допълнителна информация относно започването на работа в МБАЛ Поморие украинските медици могат да се обадят на тел. 0890115203.