Обучителна програма за аквапоника - система за едновременно отглеждане на риба и растения, която ще бъде предоставена безплатно онлайн се разработва в Бургас. Аквапоник инсталациите могат да захранват със свежа продукция едно семейство или да се развиват в индустриален мащаб.

Това е иновативна, устойчива, високопроизводителна технология, която съчетава производство на аквакултури (в рециркулационна система) с биологично отглеждане на растения. Пример е за контролирано екологично земеделие с идеална среда за отглеждане. Позволява целогодишно производство на разнообразни култури, спрямо сезона и потребностите, в близост до потребителя.

При аквапониката се използва едва 1/6 от водата, изразходвана при традиционното земеделие, и се произвежда 8 пъти повече храна на декар. Не се използват пестициди, хербициди или химически торове, а производството е целогодишно, в разнообразни местоположения и при всякакви условия.

Обучение за всички аспекти на аквапониката се провежда в Бургас в дните от 6 до 10 септември. Основните лектори са доц. д -р Галин Николов - изпълнителен директор на ИАРА, д.в.м. Александър Атанасов и Константин Петров - преподаватели в Тракийския университет в Стара Загора.

Курсът е част от системата за обучение по аквапоника, разработвана в комуникация между специалисти от пет държави - България, Гърция, Румъния, Турция и Кипър.

В него включени всички основни аспекти на отглеждане на риба и растения в аквапоника, като задачата на участващите в него обучители е чрез презентации и дискусии да оформят курс за обучение с практическа насоченост, който ще бъде предоставен безплатно на страницата на проекта www.smartfarmingproject.eu.

На 9 септември пък от 14. 00 часа в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм "Вая" ще бъде демонстрирана аквапонична инсталация за домашно ползване, изработена с лесно достъпни материали.

Обучителната програма се разработва с подкрепата на Европейския съюз, Програма Еразъм +, по проект Smart Farming 4.0 All. Целта е да се събере и представи информация за новите технологии в селското стопанство и в частност да бъде подпомогнато развитието на хидропониката и аквапониката.

За повече информация:

www.smartfarmingproject.eu

лице за контакт: Ина Агафонова

тел: 0898515513

email: ina@viapontica.org