Екипът на Община Бургас защити проект за подобряване качеството на живот, независимото и пълноценно участие на хора с трайни увреждания в публичните дела. Дейностите са планирани да подобрят дигиталните компетентности и достъпа до електронни административни услуги, като една от целевите групи са лица с по- ниско образование и по- ниски доходи.

В началото на следващия месец в администрацията предстои да заработи електронно устройство със сензорен екран. То ще бъде снабдено с основните функции и приложения, позволяващи използването му от граждани с различни физически, сетивни, интелектуални и множество увреждания- екранен четец, контрастни режими, увеличител, регулиране реакцията на екрани при допир и други.

Устройството ще се предоставя след предварителна заявка и ще се използва в няколко направления. Представителите на целевата група ще бъдат информирани чрез пряка и директна демонстрация на използване на електронните услуги, които се администрират от Община Бургас и всички органи на централната администрация за предимствата им пред хартиените им еквиваленти. Тези услуги се заявяват и получават от всяка точка по света, свързана с интернет, като най- удобното е отпадането на необходимостта от хартиени приложения.

Информацията се набавя от електронните регистри, които вече съществуват в институциите. Заявяването от електронно устройство, оборудвано с помощни технически средства, позволява човекът с трайни увреждания да заявява самостоятелно и така отпадат нуждата от разходване на ресурс за чужда помощ, което е в полза на цялото общество.

Дистанционното волеизявление изключва нуждата от вербална комуникация, която е особено трудна за слабочуващи и глухи хора, граждани със синдром на Аспергер от аутистичния спектър и други.

Устройството ще позволява представителите на целевата група да бъдат запознавани с последните технологии, разработени да осигуряват независим живот, като ще могат да ги изпробват и преценят кое решение е най- подходящо за тях.

Устройството е със специален дизайн. То ще бъде дезинфекцирано след всеки потребител, което ще сведе до минимум риска от разпространението на КОВИД и други болести. Освен това чрез него хората с трайни увреждания ще може да участват в кампанията по преброяване на населението.

В средата на месец септември е предвидено обучение на изявени представители на общността, като те ще се превърнат в „посланици“ на цифровите икономика и общество. По време на събитието ще бъдат представени различни инструменти за лесно и безопасно преминаване през дигитална трансформация.

Ще бъде направено и представяне на успешна практика на сляп човек, който написва книга, издава я и я представя, разчитайки изцяло на информационните технологии.

Настоящият проект е част от дейностите на програмата за професионален обмен, в който Община Бургас си партнира с щатската агенция за заетост за хора с трайни увреждания на щата Охайо.