Районен съд – Бургас остави готвача Деян Дичев в ареста. Той е привлечен като обвиняем за укривателство.

Според обвинението Дичев е помогнал на бизнесмена Станимир Рагевски да положат в бидони, чували и торби тленните останки от разчлененото тяло на Юмер Мехмед и да го пренесат до блато. Деян е обвиняем и за това, че укрил в ДНА, където е ресторантът му, огнестрелното оръжие, използвано за убийството на Юмер.

Според Бургаският районен съд, на този етап от досъдебното производство може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен. По делото не са налице данни относно наличието на реална опасност Деян Дичев да се укрие. Според съда обаче, е налице втората алтернативно предвидена опасност, а именно обвиняемият да извърши друго престъпление. Деян е осъждан с влезли в сила присъди за различни престъпления от общ характер, в т.ч., престъпления против собствеността - кражби, включително и такава извършена в условията на опасен рецидив, както и престъпления, свързани с военната служба. Към настоящият момент по делото липсват данни за изтърпяване на наказанията по тези осъждания, и съдът прие че обвиняемият е с обременена съдебна биография. „Данните от справката за съдимост на Деян Д., сочат за неговата завишена обществена опасност, и го характеризират, като лице с изградени престъпни навици“, казва в мотивите си Районен съд - Бургас. Обстоятелството, че е обвинен в лично укривателство за изключително тежко по състав на престъпление, за който е предвидено най-тежкото наказание в Наказателния кодекс, завишава опасността от извършване на друго престъпление, според съдебната инстанция. Разследването е в начален етап, поради което за правилното и законосъобразното му приключване в рамките на законоустановените срокове е необходимо и процесуално оправдано, спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за процесуална принуда „Задържане под стража“.

Определението на Районен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране в 3-дневен срок.