Размерите на трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в общинското здравеопазване ще бъдат увеличени. Вчера кметът Димитър Николов и представителите на синдикатите в здравеопазването подписаха новия двугодишен колективен трудов договор на общинските медицински професионалисти по здравни грижи. Това е второ поред подобрение в заплащането в тази професия, след сключения през януари анекс, с който също бяха повишени парите на здравните работници.

Според новия документ началната основна месечна заплата за медицинска сестра в детски градини и училища ще бъде повишена от 1050 лв. на 1155 лв., а началната основна месечна заплата за медицинска сестра в детска ясла и яслена група в детски градини от 1090 лв. на 1200 лв. Началната основна заплата на училищен лекар от 1350 лв. нараства на 1485 лв.

Работниците и служителите в детски ясли, яслени групи към детски градини, детска кухня и училищно и детско здравеопазване ще получават ваучер за работно облекло на стойност 250 лв. и допълнително възнаграждение в размер на половината от минималната работна заплата за Деня на здравния работник - 7 април и Деня на Будителите - 1 ноември.

Другите нови придобивки са свързани с осигурен служебен отпуск по време на извънредно положение или дни, обявени за неучебни – за срока на съответната заповед, но не повече от 10 дни за календарната година, както и по 2 допълнителни дни платен отпуск при имунизация срещу COVID.

В новия Колективен трудов договор влизат и нови правила, касаещи възможност за допълнително стимулиране (с участие на синдикатите) при постигнати високи резултати в работата или допълнително натоварване при изпълнение на служебните задължения.

Договорените днес трудови и допълнителни възнаграждения в новия трудов договор влизат в сила считано от 01 август 2021 година.

Кметът за пореден път благодари на синдикатите в сферата на здравеопазването за ползотворното партньорство.

„Медицинските ни сестри помогнаха изключително много при предната вълна на пандемията, а след това се включиха активно и в процеса на ваксинация“, сподели кметът Николов по време на срещата със синдикатите.

Синдикалистите също благодариха на кмета за постоянния диалог и разбиране на браншовите проблеми, както и за положените усилия за подобряване на трудовото възнаграждение в сферата на общинското здравеопазване.