Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на двадесет и един имота - публична държавна собственост. Два от тях са разположени на територията на село Свобода и тринадесет в град Чирпан, община Елин Пелин, останалите два терена са в село Самуилово и четири в село Воденичарово, община Стара Загора. Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, Позиция 5: „Модернизация на жп участък Оризово-Михайлово“.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и управлението и на два имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на село Събрано, община Нова Загора, област Сливен. Те са по позиция 2 - „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-Бургас“, подобект 16.