Световната асоциация на учените от сферата на молекулното моделиране на токсични ефекти присъди наградата QSAR 2021 на проф. дхн Ованес Мекенян – ръководител на Лабораторията по математична химия към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – за цялостния му принос в развитието на тази научна област. Това е поредното признание за неговите постижения, след Голямата награда „Питагор“ (София, 2012) и "Lush Award for Science" (Лондон, 2014). Всички тези отличия са признание и за работата на целия екип на Лабораторията по математична химия в областта на моделиране на токсикологични и екологични ефекти. Те повишават авторитета на научното звено – лидер в QSAR моделирането, и спомагат за популяризиране на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в световен мащаб.

„Винаги съм щастлив, когато бургазлии получават признание за своя талант и труд. Но зарядът е различен, когато става въпрос за върховете на науката. Вярвам, че през следващите години Бургас ще продължи да се утвърждава като град на знанието, благодарение на хора като професор Мекенян. Да му е честита наградата! Бургас се гордее с Вас, професоре!“, каза кметът Димитър Николов.

Какво представляват QSAR моделите и имат ли почва у нас?

(Q)SAR-ите (Quantitative Structure-Activity Relationship) са математични модели, основани на (количествената) връзка между структурата на химичните съединения и тяхната активност. Тези модели могат да се използват за прогнозиране на физикохимичните и биологични свойства на новосинтезирани молекули, както и съдбата и поведението на веществата в околната среда. Прогнозите се основават на натрупаните познания за химичната структура на съединенията, а резултатите се използват от регулаторните и индустриално-производствени организации по света като алтернатива на експериментите с животни. Създаването на нови QSAR модели, с достатъчно висока надеждност и добра предсказателна способност, е от особена важност за химическата индустрия не само в Европа, но и по целия свят. Редица международни директиви и законодателни регламенти ограничават тестването върху животни, като постановяват, че използването на надеждни прогнози е единственият начин за регистриране на нови съединения пред регулаторните органи, което е задължителен етап, предхождащ тяхното масово индустриално производство. Учените от асоциацията, работещи в областта на QSAR моделирането, се събират на специализирани QSAR конференции регулярно, за да представят постиженията си в молекулното моделиране, да анализират съществуващи модели, както и да поставят основите на нови направления, повишаващи надеждността на моделните прогнози. Най-престижната конференция в областта – International Workshop on (Q)SAR in Environmental and Health Sciences, се провежда на всеки две години. Тази година поради пандемичната обстановка 19-то издание се проведе във виртуална среда (19th International Workshop on (Q)SAR in Environmental and Health Sciences (QSAR 2021): Virtual, 7-9 June 2021). В последния ден на конференцията асоциацията на учените връчва наградата „Lifetime Achievement Award” за цялостен научен принос в QSAR моделирането. Именно тя вече е в Бургас, на витрината с останалите заслужени награди на проф. Мекенян