Едни от най-значимите културни ценности във фонда на Историческия музей в Бургас е колекцията с икони от края на XIX век. Сред малкото, подписани от автора си, е иконата „Св. Богородица Одигитрия със св. апостоли Петър и Павел“ . Зографът е Стериос Димитриу от град Козани, а иконата е датирана 1853 г., 15-и април. Нейният произход не е установен, тъй като е била обект на трафик.

Изображението на Светата Дева и останалите персонажи е вписано в златна рамка, на златен фон, която в четирите ъгъла е украсена с барокови елементи. Св. Богородица е представена допоясно, с лявата ръка придържаща Младенеца Христос, който благославя, а в лявата ръка държи глобус, като Вседържител. В двата горни ъгъла на живописното поле са коленичили ангели, държащи в ръце свитъци с текстове от Богородичния акатист. Долният пояс на иконата е разграничен с напречна декоративна рамка в бароков стил и в него са вписани образите на светите равноапостоли Петър и Павел, които държат модел на църква. В средата между образите им, ниско до долната част на живописната рамка, е разположен надпис на гръцки, с бели букви, който гласи: ἐγ[ρα]ψε Στέργιος Δημητρίου ὁ ἐκ / Κοζάνης. ἒτει σωτηρίῳ 1853, / μηνὶ Ἀπριλίῳ 15. "Написа (Изписа) Стериос (Стергиос) Димитриу от Козани. Години от спасението 1853, месец Април 15ти“.

Описаната живописна творба излъчва тържественост и великолепие, без това да попречи да бъде стилна и хармонично композирана. Осанката и излъчването на Светата Дева са изпълнени с нежност и любов и създават впечатление, че тя с радост представя своя божествен син на света. Самият Младенец също благославя с усмивка и благост. С не по-малко умение са изписани образите на двамата равноапостоли. Боравейки с вещина с живописните похвати зографът съумява да внуши на зрителя разликата във възрастта на светиите, придава им индивидуалност и подобаващо за делата им достойнство.

Творбата на Стериос Димитриу е изложена в Иконната зала на Историческия музей, на ул. Лермонтов № 31. Музеят е отворен за посещение всеки ден от 10:00 до 19:00 часа.