Все още е рано да се правят прогнози за присъствено или неприсъствено начало на учебната година, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

От ведомството уверяват, че правят всичко възможно на 15 септември учениците да са в класните стаи, но окончателното решение- локално или национално, ще зависи от епидемичната ситуация и от мерките, разпредени от здравното министерство.

От МОН подготвят насоки за обучение в условия на пандемия.

В документа се разработват различни варианти за локална или национална реакция в системата на образованието в зависимост от здравната ситуация.

Първият вариант на документа вече е готов и тази седмица ще бъде изпратен в здравното министерство за съгласуване.

За 24 август е насрочено заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, по време на което насоките ще бъдат обсъдени със социалните партньори. На 30 и 31 август инструкциите и всички други указания за началото на новата учебна година ще бъдат представени пред началниците на Регионалните управления на образованието.

Чрез шефовете на РУО насоките ще стигнат до директорите на образователните институции. Когато документът е напълно готов, ще бъде представен на медиите и всички, които се интересуват, уверяват от просветното министерство.